มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 16500 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

ดาวโหลดแลั้วกรอกใบสมัคร ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม