กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 รับสมัคร นายทหารประทวน 6 อัตรา (พลเรือนสมัครได้)

กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รับสมัคร สิบเอก 6 อัตรา

เสมียน 5 อัตรา
พลขับ 1 อัตรา

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564
และ รับสมัครได้ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564