สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ใช้วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการธุรกิจ ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงิน ทางการบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เงินเดือน 18,000 บาท

ขอและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!