โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงฯ 28 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานฯ

ตำแหน่ง
นักปฎิบัติการฉุกเฉินทางแพทย์ 1 อัตรา / ป.ตรี / 15,960 บาท – เดือน
พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา /ไม่จำกัดวุฒิ / 20 – 50 ปี / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 3 อัตรา/ ไม่จำกัดวุฒิ / ไม่จำกัดอายุ / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานเย็บผ้า 1 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ / อายุไม่เกิน 35 ปี / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา / ม.6 / 7590 บาท – เดือน

รับสมัครตั้งแต่ 2 – 9 เมษายน 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: