โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงฯ 28 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานฯ

ตำแหน่ง
นักปฎิบัติการฉุกเฉินทางแพทย์ 1 อัตรา / ป.ตรี / 15,960 บาท – เดือน
พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา /ไม่จำกัดวุฒิ / 20 – 50 ปี / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 3 อัตรา/ ไม่จำกัดวุฒิ / ไม่จำกัดอายุ / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานเย็บผ้า 1 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ / อายุไม่เกิน 35 ปี / 7,590 บาท – เดือน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา / ม.6 / 7590 บาท – เดือน

รับสมัครตั้งแต่ 2 – 9 เมษายน 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม