คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน พนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา
เงินเดือน 12430 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช
มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรช่วยเหลือคนไข้ 6 เดือน / มีประสบการณ์ในงาน 5 ปี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพ่ิมเติม