โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 15960 บาท
วุฒิ ป. ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิ จำกัดเพศ

พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
เงินเดือน 7590 บาท
ม.3 เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี

รับสมัครตั้งแต่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก