โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนสมอแข รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาล
ค่าตอบแทน 15960 บาท / เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนสมอแข

รายละเอียดเพิ่มเติม