อบจ. พิษณุโลก รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
คนงาน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
คนสวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

รับสมัครตั้งแต่ 17 – 27 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 055 987718- 20

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!