วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7670 บาท / เดือน
วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ
มีค่าธรรมเนียมสมัคร 30 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 14 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ งานุบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม