วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7670 บาท / เดือน
วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ
มีค่าธรรมเนียมสมัคร 30 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 14 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ งานุบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: