โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร ครูปกครองหอพักหญิง

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง
ครูปกครองหอพักหญิง 1 อัตรา
เงินเดือน 13470 บาท / เดือน
ป.ตรีทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก