โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัคร นักจิตวิทยา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
ป.ตรี ทางด้านจิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือ สาขาอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม