โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ (ม.3)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
ใช้วุฒิ ม.3
ค่าแรงวันละ 300 บาท มำงาน 26 วัน = 7,800 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 กถมภาพันธ์ 2564