รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 28 ธ.ค.63 จำนวน 25 อัตรา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก 1 อัตรา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา (พนักงานราชการ)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการา

อบต.สมอแข 3 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ป.6)
พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา (ป.6)
รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ชั้น 2 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 4 อัตรา

นักกำหนดอาหาร 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา หรือ เทียบเท่า)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช

ายละเอียดเพิ่มเติม

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 3 ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค 1 อัตรา
พนักงานเลี้ยงสัตว์ 1 อัตรา (ม.6)
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (ม.6)
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-968690 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร 7 อัตรา

ครูปฐมวัย 4 อัตรา
ครู (ประถมศึกษา) 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 4 – 22 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 2 ตำแหน่ง

นักวิจัย 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร 2 ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก 3 ตำแหน่ง (พนักงานราชการ)

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม