สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 13,800 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เดือนละ 10,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เดือนละ 10,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-968690 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖2563 ในวันและเวลาราชการ