รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2563 ถึง 98 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 14 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 16 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชาย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์หญิง 1 อัตรา
รับสมัคร 24 – 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิษณุโลก
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
รับสมัคร 17 – 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
หมดเขต 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองอรัญญิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 16 – 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช
ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
หมดเขต 17 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
แม่บ้าน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
หมดเขต 16 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ครู สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ 1 อัตรา
รับสมัคร 15 – 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.สมอแข
ภารโรง 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 16 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
นักทัณฑวิทยา (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 22 – 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 9 – 18 มิถุนายน 2563
รายะเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนชาติตระการวิทยา
ครูวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
ครูวิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีสากล    1  อัตรา
หมดเขต 16 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา
หมดเขต 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัคร 11 – 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กศจ.พิษณุโลก
ครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ 13 สาขา 65 อัตรา
รับสมัคร 16 – 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ