สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ปวส.ทุกสาขา)

รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ