โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร ครูสอนภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

  • ค่าตอบแทน 13470 บาท / เดือน
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีคะแนนวัดระดับภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK ระดับ 4 ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม