โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา (วัดธรรมจักร) รับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา (วัดธรรมจักร)
ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 8:30 น. – 16:00 น.
มีข้อสงสัย โทร 088-1483969