โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รับสมัคร ครูสอน 3 สาขา และ เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

หมดเขตรับสมัคร 16 มิถุนายน 2563