โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา (เอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)

เงินเดือน 5,000 บาท / เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 –
16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 – 0364987

รายละเอียดเพิ่มเติม