โรงเรียนบ้านนาขุมคัน รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ปวช.ทุกสาขา ขึ้นไป)

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท ใช้วุฒิ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา

รับสมัครที่ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม