โรงเรียนบ้านคลองช้าง รับสมัคร ครูสอนเอกปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูสอนเอกปฐมวัย 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 5000 บาท / เดือน
  • มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในวิชาเอกปฐมวัย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 – 7594916

รายละเอียดเพิ่มเติม