โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร 1 อัตรา ค่าแรงวันละ 600 บาท
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าแรงวันละ 480 บาท
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าแรงวันละ 360 บาท
ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา ค่าแรงวันละ 360 บาท (ปวช.ทุกสาขา หรือ เทียบเท่า)

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช

ายละเอียดเพิ่มเติม