โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 600 บาท (75 บาท *8 ชั่วโมง)
ใช้วุฒิ ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม