โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา
ค่าตอบแทน : 15,960 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 15,960 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : ป.ตรี ทางสาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา
ค่าตอบแทน : 7,590 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : ม.6 และ หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 7,590 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : ม.6 และ หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 7,590 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ใช้วุฒิ ม.3 และ หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
ค่าตอบแทน : 7590 บาท / เดือน
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตั้งแต่ 20 – 24 เมษายน 2563

ค่าสมัครสอบ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ / นักกายภาพบำบัด : 100 บาท
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ / ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด / พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) / พนักงานประจำตึก : 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม