เทศบาลเมืองอรัญญิก รับสมัคร พนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

เทศบาลเมืองอรัญญิกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสาร/หลักฐานประกอบการสัมคร ได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (อาคารเก่า ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 100 ได้ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: