เทศบาลตำบลบึงระมาณ รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ
ทางราชการมาแล้ว
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

2. คนงาน 3 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ
(ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบล บึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 0-5536-524

รายละเอียดเพิ่มเติม