เทศบาลตำบลบึงระมาณ รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ
ทางราชการมาแล้ว
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

2. คนงาน 3 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ
(ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบล บึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 0-5536-524

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา
Please follow and like us: