อบต.เนินเพิ่ม รับสมัคร พนักงานจ้าง 17 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขอซื้อใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนิน เพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (สำนักปลัด) ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 256 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไต้ที่สำนักปลัด โทรศัพท์หมายเลข หรือ 055363084 หรือ 0805092310

รายละเอียดเพิ่มเติม