อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

อบจ.พิษณุโลก สมัครงาน
อบจ.พิษณุโลก สมัครงาน

ตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  • พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
  • คนงานประจำเรือ 2 อัตรา
  • ภารโรง 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง คลิ๊ก

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 17 มีนาคม – 27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 055-987718-20 ต่อ 428 โดยมีค่าสมัครสอบ 100 บาททุกตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม