สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
รับสมัครถึงวันที่ 23 กันยายน 2563