สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมา 4 อัตรา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเอกชน 4 อัตรา

พนักงานล่วงล้ำลำน้ำ 2 อัตรา / ป.ตรี / เดือนละ 15,000 บาท
พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา / ม.3 / วันละ300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานประจำท่าเรือท่องเที่ยว 1 อัตรา / ปวช หรือ สูงกว่า / วันละ 300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร 18 ธันวาคม 2563 สมัครได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก