สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมา 4 อัตรา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเอกชน 4 อัตรา

พนักงานล่วงล้ำลำน้ำ 2 อัตรา / ป.ตรี / เดือนละ 15,000 บาท
พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา / ม.3 / วันละ300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานประจำท่าเรือท่องเที่ยว 1 อัตรา / ปวช หรือ สูงกว่า / วันละ 300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร 18 ธันวาคม 2563 สมัครได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
Please follow and like us: