สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (หมดเขต 3 เม.ย 63)

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ตั้งแต่ วันนี้ – 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ 055 258228

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2
ใบสมัคร