สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

รับนักวิชาการบัญชี และ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม