สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (ม.3)

ด้วยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 14070 บาท / เดือน
วุฒิ ม.3
มีความชำนาญในหน้าที่ และใบอนุญาติขับรถยนต์ ไม่น้อย1 ปี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม