สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)

รับสมัคร 11 – 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม