สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13800 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: