สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 93 อัตรา (ม.6 และ ปวช.ทุกสาขา)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน จ้าง 3 เดือน 27,000 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและใบเสนอราคาด้วยตนเอง ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ใบสมัครและใบเสนอราคาได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก www.mnre.go.th/phitsanulok/th/news หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-322652 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ใบเสนอราคา