สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานคุมประพฤติ (คนพิการ)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร คนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน
ป.ตรี นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยา
เป็นผู้พิการตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับสมัครที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก อาคารบูรณาการกระทรวงยุฒิธรรม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 055 247442 ตั้งแต่ 10 – 21 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม