สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองพิษณุโลก รับสมัคร ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 10430 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ม.3

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก เบอร์ 055 313377 ตั้งแต่ 1 – 8 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม