ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคาม 2563