ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ด้วย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
ปวช ปวท ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน 11280 – 13800 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการา