ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (ป.ตรีทุกสาขา)

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของมนุษย์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และ ประจำที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

รับสมัครตั้งแต่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม