วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (หมดเขต 30 เม.ย.63)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว สมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว สมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 7670 บาท / เดือน
  • วุฒิ ปวส.บริหารธุรกิจ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว โดยมีค่าธรรมเนียมสมัคร 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม