วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่ง พัสดุ (หมดเขต 13 เม.ย.63)

ด้วยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีึความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง งานพัสดุ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 8500 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี บริหารธุรกิจ ทางโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 เมษายน 2563 ณ

รายละเอียดเพิ่มเติม