วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่ง พัสดุ (หมดเขต 13 เม.ย.63)

ด้วยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีึความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง งานพัสดุ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 8500 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี บริหารธุรกิจ ทางโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 เมษายน 2563 ณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: