วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก รับสมัครงาน 3 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ดังนี้

1. ตำแหน่ง งานเวชระเบียน  จำนวน 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ตำแหน่ง งานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ตำแหน่ง งานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม