รวมงานราชการพิษณุโลก 20 เมษายน 2563 ถึง 111 อัตรา

ช่วงนี้กระแสโควิด ทำให้งานประจำหลายที่ต้องหยุดชะงักรับคน แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่เปิดรับสมัครงานอยู่ อย่างเช่น งานราชการตามที่ต่างๆ

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 20 เมษายน 2563

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
แม่บ้าน 8 อัตรา
คนสวน 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา
หมดเขต 24 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เภสัชกร 1 อัตรา
หมดเขต 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
รับสมัคร 20 – 24 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 30 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
พยาบาล 49 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา
รับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 20 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
ครูภาษาไทย 1 อัตรา
หมดเขต 23 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงการสมัคร
ใบสมัคร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
นิติกร 1 อัตรา
หมดเขต 24 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: