รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 43 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 10 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 13 – 21 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.พิษณุโลก เขต 2
ครูผู้สอน 15 อัตรา
หมดเขต 11 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
หมดเขต 14 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
หมดเขต 17 สิงหาคม 2563

 ประกาศรับสมัคร
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา
พนักงานเปล 1 อัตรา
หมดเขต 17 สิงหาคม 2563

 ประกาศรับสมัครฯ 16-2563 PN NA เปล
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ.
  แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
หมดเขต 19 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
พนักงานคุมประพฤติ (คนพิการ) 1 อัตรา
หมดเขต 21 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก
พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 13 – 19 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
หมดเขต 14 สิงหาคม 2563
ประกาศขยายรับสมัครฯ 11-2563
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัครฯ 11-2563 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ใบสมัครงานพนักงานราชการ

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
ครูพลศึกษา 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 17 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.วังยาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รับสมัคร 29 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: