รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ถึง 83 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 7 มิถุนายน 2563

โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา (วัดธรรมจักร)
ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
สอบถาม โทร 088-1483969

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ครูผู้สอน สาขา เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
นักทัณฑวิทยา (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 22 – 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ดอนทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
หมดเขต 11 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 9 – 18 มิถุนายน 2563
รายะเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนชาติตระการวิทยา
ครูวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
ครูวิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีสากล    1  อัตรา
หมดเขต 16 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา
หมดเขต 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
พนักงานบริการ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครออนไลน์

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิษณุโลก
พนักงานบัญชี 1 อัตรา
หมดเขต 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.วังทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
หมดเขต 10 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัคร 11 – 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองพิษณุโลก
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครออนไลน์

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พิษณุโลก
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครออนไลน์

กศจ.พิษณุโลก
ครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ 13 สาขา 65 อัตรา
รับสมัคร 16 – 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ