ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร พนักงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ป.ตรีทุกสาขา)

หมดเขตรับสมัคร 6 ตุลาคม 2563