ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ใช้วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล โทร 055 – 267093

รายละเอียดเพิ่มเติม